Visie

Bijna allemaal verlangen we ernaar bij te kunnen dragen aan iets wat groter is dan onszelf en zo het verschil te maken. Het is misschien wel de mooiste definitie van het begrip werk: leiderschap nemen over dat wat jou bezielt. En het zijn de mensen die dat ook werkelijk doen die onze organisaties gaande houden. Medewerkers die zich, ongeacht hun formele plek in de organisatie, medeverantwoordelijk maken voor het beste dat de organisatie in zich draagt, zodat de klant en de wereld werkelijk gediend worden.

In de waan van de dag gaat de bezieling al gauw verloren. De belangen die er nu eenmaal óók zijn (geld, macht, prestige, enzovoort) en de patronen die zich gaandeweg in elke samenwerkingscultuur nestelen, nemen het dan over. Dat is onvermijdelijk en hoort onlosmakelijk bij het leven en het samenwerken. Waar het over gaat is de bereidheid dat te onderkennen en te onderzoeken, en steeds weer opnieuw, deze patronen steeds sneller los te laten. Voor mensen, teams en organisaties die zich duurzaam willen blijven ontwikkelen is zelfonderzoek, zelfkennis en zelfontwikkeling daarom van cruciale betekenis.

Aan dit proces van reflectie en bezinning en aan de noodzaak tot ontwikkeling wens ik mijn bijdrage te geven. Het liefst zo praktisch en concreet mogelijk, met mijn idealen en mijn humor, mijn scherpte en mijn compassie. Zonder de wijsheid in pacht te hebben, maar wel met meer dan 30 jaar ervaring als begeleider, directeur, ondernemer, trainer en adviseur.

website: simplex interactive | huisstijl: douwe hoendervanger