Opdrachtgevers

Graag werk ik voor maatschappelijke organisaties en bedrijven die beseffen dat bezieling geen luxe is maar pure noodzaak en die de ambitie hebben het verschil te willen maken in deze wereld. Zowel naar buiten toe met hun producten en diensten, als naar binnen toe met de manier waarop ze hun rol als werkgever invullen. Ik ga daarbij een relatie van co-creatie aan waarin het vanzelfsprekend is om in wederkerigheid en vertrouwen samen op weg te gaan, zonder dat alles van tevoren hoeft te zijn uitgedacht en vastgelegd. Waar nodig werk ik samen met een aantal uiterst ervaren capabele collega begeleiders uit mijn netwerk.

Recente opdrachtgevers zijn:

  • Het managementteam van een Vrije School. De teamleiders in dit team worstelen met het gegeven dat ze hun collega's soms hebben aan te spreken op hun gedrag, waarbij het vooral lastig wordt als het gaat over gedrag wat onveranderlijk lijkt te zijn en waar de ander zich moeilijk op laat aanspreken. In de geplande tweedaagse zal het eerst gaan over hoe dit thema ook speelt in de cultuur van het MT zelf en zullen we daarna de casussen behandelen die aanleiding hebben gegegeven tot het stellen van deze hulpvraag.  
  • Een middelgroot technisch bedrijf in de electronica voor jachten en schepen. Oorsponkelijk een familie-bedrijf, is het sinds een jaar of vijf in eigendom gekomen van haar belangrijkste toeleverancier, een grote Nederlandse multinational. Technisch gezien biedt het bedrijf hoogwaardige kwaliteit, maar in het menselijke en het commerciële laat het echter veel potentie onbenut. Mijn begeleiding richt zich er op de zelfkennis, autonomie, communicatiekracht en ondernemerskwaliteiten van zowel het MT als de medewerkers te vergroten.  
  • Het opleidingsbureau van een grote landelijke uitvoeringsorganisatie in het gevangeniswezen. Ik begeleidde en superviseerde de trainersgroep om het gedachtengoed achter het model van de acht bronnen van groei en ontwikkeling tot hoeksteen te maken van de leiderschapsprogramma’s binnen de diverse regionale eenheden. Intussen verzorg ik zelf onderdelen van deze programma’s en begeleid ik een organisatie-ontwikkelingstraject voor een van de Penitentiare Inrichtingen.
  •  Een speciaal team van docenten van een groot, onlangs gefuseerde MBO. Het vertrouwen in dit team is door een reeks van hefitge incidenten en een groot verloop aan leidinggevenden ernstig beschadigd geraakt. Er zijn kampen ontstaan, een onveilige sfeer, mensen die elkaar niet meer zien zitten, en alles wat de nieuwe onderwijsmanager en het College van Bestuur doet met wantrouwen wordt bekenen. In een emotionele tweedaagse kon de pijn op tafel komen, ieder zijn verhaal vertellen en een begin gemaakt worden met het achter zich laten van het verleden.   
  • Een groot onderdeel van de politie. Na jaren van reorganisatie, in een werkveld waarin je voortdurend met moeilijke, angstige en soms levensbedreigende situaties te maken hebt en in een werkcultuur waarin het allesbehalve vanzelfsprekend is om goed voor jezelf te zorgen, verzorg ik met enige regelmaat voor leidinggevenden 4-daagse retraites waarin de deelnemers zich kunnen bezinnen op de vraag hoe het nu werkelijk met hen gesteld is.
  • Een zorgorganisatie die de laatste jaren haar focus heeft moeten verleggen van de verzorgingshuiszorg naar de verpleeghuiszorg. Ik begeleid op regelmatige basis het MT om tot zichzelf en tot de organisatie door te laten dringen wat deze verandering betekent in termen van professionaliteit, kwaliteit, samenwerking en leiderschap. 
  • Een middelbare school waar de unitleiders merken dat ze het lastig vinden om in hun leiderschap de moeilijke gesprekken die soms nodig zijn met hun collega's echt aan te gaan. Hoe ga je om met de schaduw van je collega's, hoe ga je om met je eigen schaduwkanten? Na een individuele gespreksronde zullen we hier twee dagen bij stilstaan.       
  • Een nieuwe zorgorganisatie voor mensen die extra begeleiding en hulp nodig hebben en in het reguliere circuit tussen wal en schip dreigen te vallen. Na drie jaar van snelle groei maakten we samen een pas op de plaats, met als inzet de wens van de oprichter om door te ontwikkelen richting een grotere mate van zelfsturing. Intussen begeleiden wij de intervisie, een halfjaarlijkse pas-op-de-plaats voor het MT en een jaarlijkse inspiratiedag voor de gehele organisatie.
  • Een doorontwikkelde startup in de wereld van de journalistiek en de media, die ondanks haar succes niet werkelijk zelfstandig genoeg bleek te zijn om op eigen benen te blijven staan. Ik begeleidde de oprichter om zijn bedrijf onder te brengen bij een goede kapitaalkrachtige moederorganisatie en zijn MT dat los van hem zelfstandiger wilde gaan opereren.
  • De Raad van Bestuur en het Centrale Management Team van een groot, regionaal ziekenhuis, waarin na jaren van conflicten, bestuurswisselingen en falend leiderschap een cultuur was ontstaan van wantrouwen en terugtrekking op de eigen posities en belangen. Samen met een collega van het ITIP verzorgde ik een cultuur- en opleidingsprogramma waarin er weer eenheid en vertrouwen kon ontstaan.
website: simplex interactive | huisstijl: douwe hoendervanger