Boeken

Als auteur heeft Hans Wopereis vanuit het werkverband van het ITIP waar hij ruim 30 jaar aan verbonden is geweest samen met zijn toenmalige team van begeleiders een tweetal boeken geschreven:

Het licht en de korenmaat Je ziel als werkgeverHet licht en de korenmaat

In ‘Het licht en de korenmaat; je ziel als werkgever’, verschenen in 2009 (bijna 10.000 exemplaren van verkocht), schrijft hij over cultuurpatronen in organisaties en hoe je als individu een beslissende invloed kan hebben in het doorbreken van die patronen. Een boek wat je aanzet om de verbinding te maken tussen je persoonlijke spiritualiteit en je vaak door belangen en routines geregeerde werkomgeving.

 

Bezieling werktBezieling werkt

Met ‘Bezieling werkt; 8 bronnen van groei en ontwikkeling in organisaties’, verschenen in 2019 (shortlisted voor zowel managementboek van het jaar als voor boek van het jaar verkozen door de Orde van Organisatieadviseurs), biedt hij een inspirerend en praktisch kader van acht universele waarden die je kunt inzetten om bezieling tot beginpunt te maken in je team en je organisatie.    

website: simplex interactive | huisstijl: douwe hoendervanger