Hoe groter de geest, hoe groter het beest

Ergens in de loop van vorig jaar schafte ik mijzelf toch eens een boek aan van Osho, of te wel Bhagwan Sri Rajneesh. Als iemand die zo verbonden is met het veld van persoonlijke ontwikkeling vond ik dat het wel een keer tijd werd om kennis te nemen van zijn gedachtegoed. Op zoek naar de logica achter de sekte waar in de tijd dat ik volwassen werd zo veel mensen door werden aangeraakt. Een beweging waar ik niet bepaald een positief beeld van heb meegekregen, zonder precies terug te kunnen halen waar dat beeld nu op gestoeld was.

Osho's inspiratie
Tot mijn grote verrassing werd ik zeer gegrepen door wat ik las. Hoewel soms onnodig provocerend naar onze samenleving en vooral naar de georganiseerde religies, trof ik een zeer heldere, scherpe, originele en humorvolle geest aan, die mij op een indringende, lucide manier aansprak en prikkelde. Zijn oproep om alles van jezelf te aanvaarden, niets te verdringen, ook je driftleven en je schaduw te omarmen, om alles te zien als brandstof voor groei, is mij uit het hart gegrepen. Dat spiritualiteit niet betekent dat je heilig moet worden en je verlangen om te genieten van al het aardse, alles wat gewoon lekker en fijn is, moet wegdrukken en opofferen. Dat de lotus van de verlichting wortelt in de modder en seksualiteit en liefde bij elkaar horen als eb en vloed; haal één van de twee weg en er blijft niets over van de ander.

Individuatie

Ook zijn visie op de weg van individuatie en volwassenwording is helder en inspirerend, dat het een weg is die je in essentie slechts alleen kan lopen, die grote moed van je vraagt en de radicaliteit om te breken met datgene wat de samenleving en de omgeving waarin je bent opgegroeid van jou verwacht. Dat het van je vraagt om je ego en je neiging om je afhankelijk te maken van zaken en mensen buiten jezelf vol onder ogen te zien en los te laten. Principes waar alle grote leraren van de mensheid toe opriepen, maar die tragisch genoeg juist door hun navolgers in de religieuze instituties die in hun naam opgericht werden met voeten zijn getreden.

Osho's ontsporing
Zo begon ik mij tot mijn verbazing steeds meer thuis te voelen bij deze Osho en las boek na boek. Des te groter de vervreemding en de afschuw die mij bekroop toen ik deze zomer de documentaire ‘Wild, wild country’ zag en ik daaropvolgend alles ging lezen over de geschiimagesedenis van de Bhagwan beweging omdat ik simpelweg niet kon geloven dat het echt zo gebeurd is. Hoe kan het dat iemand die de liefde predikt zijn commune met 25.000 machinegeweren laat bewapenen, zijn staf iedereen laat afluisteren, hen moordaanslagen laat beramen, verkiezingen laat manipuleren en onschuldige burgers laat vergiftigen zodat ze hun stem niet kunnen uitbrengen? Hoe kan het dat iemand die zo’n groot appel doet op het verantwoordelijkheid nemen voor jezelf zo’n afhankelijkheidssysteem kan scheppen waarin het niet meer ging om overgave aan de innerlijke waarheid maar om overgave aan de goeroe? Hoe is het mogelijk dat zo’n grote geest zo kan ontsporen, zo incongruent kan zijn met alle waarden waar hij voor staat? Vragen waarop de documentaire geen antwoord geeft en wij bij onszelf te rade moeten gaan. Want natuurlijk kennen we dit zelf ook, dat we bij tijd en wijle met het schaamrood op onze kaken moeten concluderen dat we niet waarmaken waar we voor menen te staan. Ik zelf in ieder geval wel! Dat mijn meiden of mijn vrouw mij soms genadeloos terug spiegelen hoe ik faal in de waarden die ik juist op hen proberen over te dragen.

Osho's les aan ons
De hele geschiedenis van de Bhagwan beweging maakt mij duidelijk dat naarmate we bewuster en wijzer menen te worden, we nog wakkerder moeten zijn op wat zich in onze schaduw bevindt. Juist dan! Juist als je denkt dat je er wel bent, dat je ‘verlicht’ bent. Juist als er iets van zelfgenoegzaamheid in je begint te ontstaan. Het is immers juist die zelfoverschatting die de voedingsbodem is voor het meest onverkwikkelijke wat je achter je gelaten dacht te hebben. Het is de superieure geest die zichzelf daar boven overschat die het inferieure beest daar onder tot een monster laat worden. Die wakkerheid is ook zo belangrijk omdat de mensen om je heen altijd weer de neiging hebben jou op een voetstuk te zetten en te gaan adoreren daar waar jij tot wijsheid komt of iets bijzonders presteert Voordat je het weet geloof je het zelf, geloof je werkelijk dat je bijzonder bent, het waard bent om privileges te hebben en je niet meer te hoeven verantwoorden. Het is de les om de boodschap en de boodschapper steeds weer uit elkaar te houden, daar realistisch in zijn. Als boodschapper je steeds maar weer bewust te blijven dat jij altijd ook tot jezelf spreekt en jij zelf je belangrijkste leerling bent. En als ontvanger de boodschapper te blijven zien in al zijn menselijkheid en onafheid en te weigeren je kritische geest aan adoratie en bewondering op te offeren. Een belangrijke les voor iedere leider en iedere volger!

3 reacties

 • Lieve Hans
  Wat een fijn verlicht en geaard stuk voor de volger en de leider. Warme groet uit het Verkillende zuiden
 • Beste Hans,
  Mooi om te zien hoe Osho nog steeds mensen inspireert die de moeite nemen, ondanks alle negatieve publiciteit, om zijn boeken te lezen. Jammer dat de documentaire Wild Wild Country bij jou leidt tot 'vervreemding en afschuw.' Zelf ben ik bijna 40 jaar geleden ook zo geïnspireerd geraakt door Osho en ik heb in de jaren 80 ruim 4 maanden de commune in Oregon's Wild Wild Country meegemaakt. De documentaire wekt bij mij geen afschuw op, plaatst integendeel de hele geschiedenis in een veel duidelijker perspectief dan de afgelopen jaren ooit is gebeurd. Je vraagt je bijna af of we dezelfde documentaire gezien hebben.

  Je zegt dat Osho 'zijn commune met 25.000 machinegeweren laat bewapenen, zijn staf iedereen laat afluisteren, hen moordaanslagen laat beramen, verkiezingen laat manipuleren en onschuldige burgers laat vergiftigen zodat ze hun stem niet kunnen uitbrengen...'
  Maar Osho is ruim 3 jaar in stilte gegaan en bemoeide zich niet met de dagelijkse gang van zaken, de commune werd gerund door Sheela Silverman. De bewapening, het afluisteren, de moordaanslagen en de vergiftigingen waren allemaal het werk van de ontspoorde Sheela, buiten Osho om. Hij heeft zoiets gezegd als: dat ik verlicht ben betekent dat ik mezelf ken, niet dat ik weet dat ik afgeluisterd word. Toen duidelijk werd wat Sheela allemaal gedaan had, heeft Osho haar de wacht aangezet. En is hij vertrokken uit Oregon om een escalatie te voorkomen, de National Guard stond tot de tanden toe bewapend klaar om in te grijpen, wat tot een bloedbad had kunnen leiden.

  Hoe heeft het zover kunnen komen? Je zoekt het antwoord hierin dat 'iemand die zo’n groot appel doet op het verantwoordelijkheid nemen voor jezelf zo’n afhankelijkheidssysteem kan scheppen waarin het niet meer ging om overgave aan de innerlijke waarheid maar om overgave aan de goeroe.'
  Verreweg de meeste mensen die in de commune leefden werkten met veel plezier lange dagen aan een ecologisch en meditatief experiment wat zijn weerga niet kent in de geschiedenis. De documentairemakers vinden het zelf jammer dat ze dat aspect onderbelicht hebben gelaten, het had grote indruk op hen gemaakt. De meeste mensen hadden geen boodschap aan Sheela en haar handlangers, maar zij speelt wel een hoofdrol in de documentaire. Die sensatie heeft er overigens wel toe bijgedragen dat de documentaire een Emmy Award heeft gekregen.

  Voor mij zijn de oorzaken van de ontsporing duidelijk aan bod gekomen in de documentaire. Osho's advocaat Niren maakt duidelijk hoe de Amerikaanse overheid van hoog tot laag (we hebben het over de ultraconservatieve regering Reagan) bezig was om de commune te saboteren. Het uiteindelijke doel was -zo gaven ze zelf openlijk toe- om Osho het land uit te krijgen. Sheela heeft in deze openlijk vijandige omgeving -er kwamen regelmatig doodsbedreigingen binnen aan het adres van Osho- geprobeerd om de miljoenen investeringen in het experiment te beschermen en is hierin absoluut haar boekje te buiten gegaan.

  Het was voor ons allemaal een heel pijnlijk einde van een gekoesterd ideaal, maar ook een harde les inderdaad, om je eigen verantwoordelijkheid niet te ontlopen. En als je Osho goed gelezen hebt weet je ook dat hij het aan de ene kant vaak heeft over overgave (aan het leven) maar evengoed genadeloze kritiek geeft op het blind volgen van leiders, hem incluis.

  Hans, het doet me goed dat Osho nog steeds oprecht zoekende mensen inspireert en ik hoop evengoed dat ik je afschuw en vervreemding in een ander perspectief heb kunnen plaatsen.
 • Dag Sjaran

  Dank voor je comment. Je hebt natuurlijk helemaal gelijk dat er nog zoveel meer kanten zitten aan de hele geschiedenis. Inderdaad, ik zelf was ook zo onder de indruk van wat de gemeenschap in zo'n korte tijd voor elkaar heeft gekregen en een woestijnlandschap wist te transformeren in een ecologisch paradijs. En zeker, de Amerikaanse overheid had ook zo haar ontluisterende, xenofobische verantwoordelijkheid in het drama. Maar om nu alles op Sheela te schuiven gaat mij wat ver. Uit de documentaire blijkt toch dat zij dagelijks contact hadden over het reilen en zielen van de commune ook in de periode dat hij zich in stilte terug trok? En zelfs als het allemaal bij haar begonnen zo zijn, de les is niet anders: wie ook de leiding heeft, blijf wakker en lever je niet uit, aan niemand niet, ook niet aan de meest wijze mens op aarde. Precies dezelfde les die de Rigpa gemeenschap rondom Sogyal Rinpoche, ook zo'n grote geest, nu ook aan het verwerken is (zie het rapport dat daarover net is vrijgekomen) Ieder mens heeft zijn schaduwkanten en dient daarop aangesproken te worden, ook de meest wijze goeroe. Hou de boodschap en de boodschapper uit elkaar.

Reageer op dit artikel

Meest recente artikelen

Zoek in artikelen

Abonneer je op dit blog

Vul je e-mailadres in om meldingen te ontvangen van nieuwe berichten.
Voeg je bij 145 andere abonnees.

website: simplex interactive | huisstijl: douwe hoendervanger