Organisatieontwikkeling

Volwassen organisaties ontwikkelen zich niet enkel via crises en reorganisaties, maar investeren voortdurend in hun ontwikkeling. Zij hebben een sterke verbinding met hun bezieling, missie en visie en reflecteren dagelijks op hoe deze al dan niet waargemaakt wordt en wat er tussen droom en werkelijkheid gebeurt. Zij kenmerken zich door een lerende cultuur, beschouwen dat lerend vermogen als hun meest kostbare kapitaal en zijn meer gericht op het samen onderweg zijn dan op het aankomen op de bestemming.

De ervaring leert dat de sleutel voor zo’n lerende cultuur in handen ligt van het management zelf en van een beperkte kring van formele en informele leiders, die op zeker moment voldoende kritische massa krijgen om iedereen mee te nemen in een gewenste ontwikkeling. Een kleine maar fijne ‘gideonsbende’ is genoeg. Graag denk ik mee hoe die lerende kring van mensen waar de organisatie op steunt geactiveerd, gevoed en versterkt kan worden zodat er kritische massa ontstaat.

In mijn werk in organisaties laat ik mij graag inspireren door de acht bronnen van groei en ontwikkeling die ik samen met het voormalige team waar ik leiding aan gaf binnen het ITIP in de loop der jaren ben gaan onderscheiden:

Acht bronnen

Deze acht bronnen bieden de volgende leidraad voor organisatieontwikkeling:

* Stuur op bezieling in plaats van op resultaten en laat de resultaten vanzelf volgen; 

* Werk vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen en controle;

* Vraag om het leiderschap van iedereen in plaats van het voor te behouden aan de lijn;

* Maak je leiderschap dienstbaar aan de kring in plaats van te gaan voor eigen eer en glorie;

* Wees bereid tot zelfonderzoek in plaats van blind door te gaan in je patronen;

* Neem je verantwoordelijkheid in plaats van in onmacht te blijven hangen;

* Kies ervoor te spreken met elkaar in plaats van over elkaar;

* Wees mededogend in plaats van te oordelen en te veroordelen.                                                                                   


Maak een vrijblijvende afspraak om te onderzoeken wat ik kan betekenen bij het aanboren van deze bronnen binnen jouw organisatie waardoor de lerende cultuur versterkt wordt.

 

Vrijblijvende afspraak

Bekijk ook:
website: simplex interactive | huisstijl: douwe hoendervanger